Tjuven Lisbetta, Sundsvall 1655

Tjuven Lisbetta som förra året blivit åtskilliga gånger tillrättavisad för sina brått och missgärningar, vilket hon också hade bekänt som för detta 1654 års dombok förmäler. (Renoverade domböckerna 1653 och 1654 saknas)

Och har härtill varit förvarad i stadens fängelse och efter hon inte äger något att böta med, finns arbete i dessa tider i staden med gatujämning, varför hon nu blir pålagd detta.

Efter Kgl. Hovrättens straffordning skall hon slås i järn och arbeta för sina brått där hon har efter med en skottkärra, skall skjutsa sand på gatorna och bekomma sin föda av staden.

Sundsvalls rådhusrätt 3 juni 1655.

Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3136 (1654-1655) Bild 1000 / sid 88.

Relaterat