Torparen Olof Andersson, Haverö 1805

Hos undertecknad pastor hade blivit anmält att torparen Olof Andersson i Överturingen på juldagsaftonen i dess faders hus, bonden Anders Nilsson, förövar oljud, förargat föräldrarna och betett sig illa.

Olof Andersson försökte i början på skedd kallelse neka till sitt oartiga uppförande men sedan dess fader med ömhet varnat honom för dess elaka uppförande, beslöt kyrkorådet sålunda:

Olof Andersson som förgått sig emot den sonliga vördnad han är pliktig sina föräldrar och för den förargelse han åstadkommit på denna helgdag, skall därför erlägga 1 Riksdaler banko i böter till kyrkan samt inför kyrkorådet be sin fader om förlåtelse.

Johan Nordengren, pastor loci.

Haverö den 6 januari 1805.

Haverö KI:1 (1776-1838) Bild 230.

Relaterat