Torparen Olof Olofsson, Fors 1810

Vid upprop av det innestående mål emellan bönderna Jon och Anders Perssöner i Utanede och torparen Olof Olofsson därstädes angående så väl de förras påstående om ansvar på Olof Olofsson för skogsåverkan.

Och den senares gentalan att Jon Persson måste lagligen anses gjort obehörig beskyllning för åverkan på några av Kronans skogstrakter.

Jon Persson inställde sig personligen och genom sin parts vägnar emot Olof Olofsson, biträdd av vice länsman Esbjörn Edholm, att denne innehaft en lägenhet Grafvabergssvedjan som vid hållet Storskifte år 1808 tillfallit deras hemman.

Och där skall Olofsson ha huggit 37 stycken sågstockar varav endast fem blev liggande kvar, men de övriga blev fraktade till Utanede såg.

Så yrkade ju Jon Persson att hans motpart måste därför lagligen anses ansvarig och gottgöra virkets värde.

Sedan de tvistat en stund, hade Olof Olofsson erkänt att han i denna svedja huggit 15 stycken timmerstockar, så kom de så slutligen i godo överens att Jon och Anders Perssöner utav Olofs nedförda virke skulle erhålla 15 stockar.

Även ömsesidiga påståenden kom att förfalla.

Och som denna förening vid uppläsande erkändes, så prövade Häradsrätten för skäligt den samma att gilla och fastställa.

Ragunda tingslag den 12 april.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 320 / sid 55.

Relaterat