Unga bonden Jöns Johansson, Stigsjö 1763

Herr Preasul ger till känna att han sedan bonden Per Persson i Stigsjö och smöråker, förra våras angett att unga bonden Jöns Johansson uti Älgsjö, som inlåtit sig i äktenskapshandel med bemälte bondes dotter, Kerstin, och modern hustru Karin Jönsdotter hindrade att fullborda äktenskapet och pastorn i församlingen lät genom klockaren kalla till sig bemälte hustru Karin och dess son att höras.

Hon hade icke velat komma utan svarade att hon inte hade gjort något ont, men sonen som inställde sig, förklarade i fleras närvaro att han hade friat till Kerstin, älskade henne och ville inte överge henne, men kunde inte få moderns bifall till giftermålets fullbordan.

I anseende härtill begärde herr Praesul att hustru Karin och dess son Jöns Johansson i Älgsjö tillika med bonden Per Persson i Smöråker och dess dotter Kerstin må inkallas till Konsistorium, varför stämning till alla dessa personer utfördes, att till den 17 augusti klockan 10 på middagen inställa sig till förhör.

Härnösand den 27 juli 1763.

Domkapitlet i Härnösand AIa:14, bild 37.

Relaterat