Urmakaren Jakob Blomberg Gävle, 1786

Vid Kämnärsrätten i Gävle börjad och av Rådhusrätten fulländad rannsakning den 21 juni fällda utslag över urmakaren Jakob Blomberg, vilken för det han Påskdagen förra året varit full i kyrkan och åstadkom förargelse.

Han har därför blivit fälld i förmåga av 3 kap. 4 § Missgärningsbalken och Kgl. Brevet av den 17 augusti 1738, att böta 50 daler silvermynt men i brist där av avstraffas med 16 dagars fängelse vid vatten och bröd samt undergå en söndags kyrkoplikt

Stockholm den 3 juli 1786.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll AIb:26 bild 27.

Relaterat