Vaktknektarna Johan Nordgren och Nils Sjöström, Ullånger 1764

Vid hållet urtima ting i Nordingrå tingslag och insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 7 juni över vaktknektarna vid landsfängelset i Ullånger Johan Nordgren och Nils Sjöström vilka genom ouppmärksamhet varit vållande till att de genom Kgl. HR utslag den 29 mars dömda vardera till 40 par spö.

Vargeringsbåtsmännen Jakob Skog och Jon Eriksson innan samma straff dem övergått natten mellan den 20 och 21 maj undkommit genom flykt, varför tingsrätten enligt 19 kapitlet 3§ i missgärningsbalken samt Kgl. HR den 10 april 1756 förklarat Nordström och Sjöström icke allenast gjort sig förlustiga av deras fångvaktssysslor utan borde och var för sig plikta med 14 dagars fängelse vid vatten och bröd, men länsmannen och vaktmästaren Johan Hedström som härutinnan varken vore tilltalad eller brottslig befunnen har tingsrätten ifrån allt ansvar befriat.

Att nämnda vaktmästare Johan Nordgren och Nils Sjöström avtjänat sitt straff med 14 dagars fängelse vid vatten och bröd, det betygar landsfängelset i Ullånger den 24 november 1764.

J. Hedström, vaktmästare.

Stockholm den 16 augusti 1764.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 2160.

Relaterat