Vaktmästaren Nils Bergstrand, Sundsvall 1799

En av Rådhusrätten i Sundsvall hållna rannsakning den 18 september över vaktmästaren Nils Bergstrand, vilken är tilltalad för försummelse vid vakthållning över häktade drängen Johan Olofsson Stenberg ifrån Indal. Han hade suttit fängslad för förfalskning och fick tillfälle att rymma ur landsfängelset och tog till flykten.

Rådhusrätten hade förklarat att Bergstrand inte kunde fällas till ansvar.

Kgl. HR har tagit del av rannsakningen och prövar rättvis Rådhusrättens utslag att gilla och stadfästa.

Stockholm den 18 oktober 1799.

Att föregående Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag var införstådd inför rätten härstädes för fångvaktmästaren Nils Bergstrand uppläst, det betygar Sundsvalls Rådhusrätt den 11 november 1799.

Sedan Vaktmästaren Nils Bergstrand blivit kungjord Svea Hovrätts utslag av den 28 oktober, varav han blev befriad från ansvar för drängen Johan Olofsson Stenbergs flykt ur landsfängelset här i Sundsvall, har Magistraten äran i detta utslag med behörig påskrift om verkställighet återlämna i största ödmjukhet. Och framhärdar med djup vördnad.

Sundsvalls Rådhusrätt den 28 november 1799.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 800.

Relaterat