Valdemar Olofsson, Ljusdal 1700

Hållen visitation i Ljusdal den 28 och 29 januari 1700.

“Valdemar Olofsson i Storhaga en fyllbult och när han är drucken alldeles oregerlig, svär och bannas, för ett förargligt leverne med alla han råkar i fyllan.

Han är därför näpst åtskilliga resor med stocken, men det har inte hjälpt, utan han har farit fram i sin arghet.

Nu lovade han full bättring vid visitationen, verkandes Præposito, Pastor Loci, Comministro och flera närvarande godmän händer på, blev och förmanad till en trogen bön om nåd av Gud, att med allvar bättra sig.

I vidrigt fall måste andra utvägar sökas till hans rättelse.”

Ljusdal (X) LIa:2 (1688-1713) Bild 21.

Relaterat