Vallhjons underhåll, Ragunda 1810

Nämndemannen Jon Nilsson i Österede hade till detta Ting utverkat stämning på sina grannar, bönderna Jon Nilsson och Nils Persson samt torparna Johan Persson, Nils Jonsson, Olof Åslund och Jonas Åkerberg, angående vallhjons underhållande inom byn.

Och inställde sig vid upprop nämndemannen Jon Nilsson emot svarandena Nils Persson, Nils Jonsson, Åslund och Åkerberg själva, samt för Jon Nilsson hans son Nils Jonsson och för Johan Persson nämndeman Olof Olofsson i Krokvåg.

Efter någon stunds tvistande gjordes överenskommelsen att Jon Nilsson och Nils Persson som är ägare av största andelen av kreaturen, hålla försvarligt vallhjon i fem dagar och nämndeman Jon Nilsson i fyra dagar varje vecka.

En av torparna ansvarar för vallgång en dag i tre veckor samt två dagar var fjärde vecka och som alla svaranden vid uppläsandet av denna överenskommelse förklarade sig nöjda, prövar Häradsrätten för skäligt att gilla och fastställa.

Ragunda tingslag den 12 april 1810.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 290 / sid 49.

Relaterat