Visitation i Häggdånger 1736

År 1736 den 5 september hölls visitation i Häggdånger socken av biskopen Nils Sternelius.

Bland de punkter som förekommer, är nämndeman Per Mårtensson i Sjö, som påminde om att förra vintern i Torrom, hade det varit något oväsen med kortspel och slagsmål på en söndag, men han namngav ingen.

Pigan Margareta Persdotter i Torrom måste avhålla sig helt ifrån brännvinssäljande, annars skulle hon tingföras.

Sexmännen tillfrågades om de hade något att ange men varken Jon Persson i Sjö eller Göran Nilsson i By hade något att tillägga. Mårten Jonsson i Torrom hade inte varit närvarande.

Däremot klagade Per Nilsson i Gåsnäs över helgdagsarbete och ”tröghet” hos en stor del att gå till kyrkan. Eftersom han inte ville namnge någon, blev den allmänna förmaningen, att var och en som ”sådan otidigheet och halsstarrighet hädanefter afstå, annars blifwer man, på amgifwade förordsakat at tagha med them alfwarsama utwägar.”

Det klagades också över att gossarna hade fört åtskilligt förargligt oväsen på läktaren och därför påtog sig Per Persson i Sjö att vara kyrkvaktare på samma läktare och att alla de gossar som inte är skriven i mantalslängden, bör sitta i koret under Gudstjänsten.

Häggdånger (Y) C:1 (1684-1755) Bild 37 / sid 65.

Relaterat